Home Vinkkejä A.M.TRANSlation Services  
Palvelut Sopimusehdot
Kielet Suositukset
Yhteystiedot
 
 

Käännöspalvelut

Kielipalvelu A.M. TRANSlation Services kääntää eurooppalaisia kieliä eri yhdistelmillä. Mikään erikoisala ei ole meille vieras, eikä mikään toimeksianto liian pitkä tai lyhyt. Voimme mielellämme myös oikolukea ja stilisoida tekstisi tai kirjoittaa ne puhtaaksi.

Kääntäjät

Käännöstyössä on kyse paljon muusta kuin sanakirjojen selaamisesta. Ammattikääntäjä on sekä oman erikoisalansa asiantuntija että kielimestari, joka tuntee myös kohderyhmänsä kulttuurin erikoispiirteet. Antaessasi käännöstehtävän meille voit olla varma, että esim. Ranskan markkinoille lanseeraamasi tuotteen asiakirjat käännetään ranskankielisen kääntäjän toimesta ja että Itävaltaan lähettämäsi liikekirje käännetään juuri Itävallan saksaksi. Tämä on mahdollista, koska laajan kääntäjäverkostomme ammattilaiset asuvat ja työskentelevät kaikkialla Euroopassa.

Erikoisalat

Hallitsemme muun muassa seuraavat aihepiirit:

 • arkkitehtuuri

 • konetekniikka

 • metalliteollisuus

 • autoteollisuus

 • kosmetiikka

 • psykologia

 • elektroniikka

 • laki

 • politiikka

 • elintarviketeollisuus

 • logistiikka

 • sosiologia

 • elokuvat ja valokuvaus

 • lääketiede

 • taloustiede

 • farmasia

 • maatalous

 • teknologia

 • gastronomia

 • mainonta ja markkinointi

 • teleliikenne

 • hotelli- ja ravintola-ala

 • ohjelmistojen lokalisointi

 • tietotekniikka

 • kemia

 • pankki- ja rahatalous

 • vakuutusala

Mitä hyötyä sinulle on asiakkaana käännösmuistiohjelmista?

Nykyajan teknologian tietokoneavusteiset käännösmuistit avustavat kääntäjää ja nopeuttavat käännöksen edistymistä. Käännösohjelmat ovat mullistaneet koko käännösprosessin, koska niiden avulla kääntäjän on helppo hakea muistiin tallennettua tietoa tai muokata tekstiä jälkeenpäin.

Tietokoneavusteinen kääntäminen perustuu aiemmin käännetyn tekstin uudelleenkäyttöön. Jos kielenkääntäjä saapuu tekstissä kohtaan, joka on jo kerran esiintynyt käännösmuistissa joko kokonaisuudessaan tai osittain, käännösohjelma "kysyy" kääntäjältä, haluaako hän käyttää edellistä käännöstä tai muokata sitä. Menetelmän etu on se, että se perustuu kääntäjän ja käännösohjelman väliseen vuorovaikutukseen, eikä kääntäjän tarvitse keksiä pyörää uudelleen, vaan hän voi keskittyä yksinomaan tekstin uusiin ja hankaliin kohtiin. Kääntäjä vastaa sisällön oikeakielisyydestä ja hänen tehtävänsä on tark
astaa, että käännökset ovat kokonaisuudessaan oikein ja johdonmukaisesti laadittu.

Käännösmuistista on sinulle asiakkaana selvää hyötyä:
yrityksesi terminologia säilyy yhtenäisenä, toimitus nopeutuu, laatu paranee ja hinnat pysyvät huokeina.

Toimitus

Laadimme käännöksesi nopeasti ja määräaikaan mennessä - laadusta kuitenkaan tinkimättä. Koska jokainen toimeksianto on meille tärkeä, takaamme, että kaikki laatimamme käännökset ovat korkealaatuisia vaikeusasteesta, pituudesta, kiireellisyydestä tai kieliparista riippumatta.